Logo Kultura Paryska 22 lipca 2019
Rysunki Józefa Czapskiego w "Kulturze" Zbiór dedykacji dla Jerzego Giedroycia Pierwszy numer "Kultury"
Wspomagaj Kulturę!

Opieka i szerokie udostępnianie archiwów kosztują. Państwa wsparcie i pomoc są konieczne. Tu można wpłacić darowiznę na ten cel. Dziękujemy!

Logo Kultura Paryska Pomóż zachować dorobek Instytutu Literackiego!
cytat za cytatem
Obiegowa opinia na mój temat głosi, że jestem despotą i że zespół „Kultury” nigdy nie istniał, chyba żeby przyjąć, że składał się zawsze tylko z jednej osoby, tzn. ze mnie. ... A zespół „Kultury” niewątpliwie istniał i istnieje. Składa się on z osób, których opinie cenię i biorę pod uwagę.
Jerzy Giedroyc