Paris “Kultura” logo 29 November 2020
TOPICS
Wyrwane strony
Józef Czapski

W wersji polskiej fragmenty dzienników Józefa Czapskiego ukazały się:
„Wyrwane strony 1963”
           „Kultura” 1966, nr 1-2/219-220, s. 3.
„Wyrwane strony II 1963”
           „Kultura” 1966, nr 7-8/225-226, s. 47.
„Wyrwane strony 1965”
           „Kultura” 1968, nr 4/246, s. 19.

RETURN TO THE BEGINNING »