Paris “Kultura” logo 13 July 2020
correspondence
Andrzej Chilecki

Jerzy Giedroyc
A. Chilecki przysyła skróconą polemikę z J. Mieroszewskim i proponuje spotkanie, by prowadzić dalej dyskusje...
1965-03-11, Andrzej Chilecki

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci