Paris “Kultura” logo 5 December 2020
correspondence
August Zamoyski

Jerzy Giedroyc

Rosja sowiecka jak Rosja Mikołaja I ... cała Europa umierała ze strachu.


1960-01-20, Jerzy Giedroyc

Giedroyc do Zamoyskiego m. in. o planach wydania rosyjskiego numeru "Kultury".

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg

O wystawie w Polsce i wcześniejszych doświadczenia...


1962-08-14, August Zamoyski

Zamoyski pisze do Giedroycia m.in. o swych obawach związanych z konstruowaniem ewentualnej wystawy rzeźb w Polsce. Sromotnie bym się zirytował, wszystkiego by brakowało, wszystkiego bym musiał doglądnać osobiście. Podejrzewa, też że muzuem mogło by mu nie oddać wystawianych dzieł, bo kilka już mu - jak pisze - zacharapczyło.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg

Życzenia z okazji świąt, Jedlicki, sytuacja w Polsce, uwagi na temat sztuki i metafizyki.


1963-01-14, August Zamoyski

Zamoyski reaguje na polecany mu artykuł Jedlickiego, pisze o swych wrażeniach z Polski, czym jest wedle niego sztuka, nie zgadza się z opisem ówczesnej Hiszpanii w opublikowanym na łamach misięcznika tekście Herlinga-Grudzińskiego, o swym doświdczeniu życia w klasztorze, informuje też Giedroycia o zakupie domu. 

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci