Paris “Kultura” logo 3 July 2020
correspondence
August Zamoyski

Jerzy Giedroyc

O wystawie w Polsce i wcześniejszych doświadczenia...


1962-08-14, August Zamoyski

Zamoyski pisze do Giedroycia m.in. o swych obawach związanych z konstruowaniem ewentualnej wystawy rzeźb w Polsce. Sromotnie bym się zirytował, wszystkiego by brakowało, wszystkiego bym musiał doglądnać osobiście. Podejrzewa, też że muzuem mogło by mu nie oddać wystawianych dzieł, bo kilka już mu - jak pisze - zacharapczyło.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci