Paris “Kultura” logo 3 December 2020
correspondence
Bohdan Osadczuk

Jerzy Giedroyc
Plany na przyszłość: Kongres i uniwersytet
1950-07-10, Jerzy Giedroyc

Redaktor jest bardzo zainteresowany opinią prasy ukraińskiej na temat Kongresu Wolności Kultury, który odbył się w czerwcu 1950 r., i zgłoszonej przez J. Czapskiego podczas obrad propozycji stworzenia uniwersytetu dla młodzieży zza żelaznej kurtyny. Prosi Osadczuka o przesłanie materiałów na ten temat.

Read the full letter » jpg
Sprawa Davida Rousseta
1950-07-19, Jerzy Giedroyc

David Rousset, który jako pierwszy użył słowa „gułag” dla opisania sowieckiego systemu więzień, został oskarżony przez gazetę „Les Lettres Françaises” o kłamstwa na temat Związku Sowieckiego. Rousset wytoczył im proces, który później wygrał. Giedroyc w tym liście prosi Osadczuka o pomoc w gromadzeniu materiałów związanych z obozami koncentracyjnymi na Ukrainie.

Read the full letter » jpg
Polska i Ukraina – wspólne problemy na arenie międzynarodowej
1950-08-09, Bohdan Osadczuk

Bohdan Osadczuk opisuje Redaktorowi swój udział w amerykańskim seminarium dyskusyjnym, na którym jako jedyny musiał „reprezentować i bronić narodów uciemiężonych przez imperializm sowiecki, może więc Pan sobie wyobrazić, iż roboty miałem kupę”.

Read the full letter » jpg
Propozycja bliższej współpracy
1951-06-11, Jerzy Giedroyc

Giedroyc namawia Osadczuka na spotkanie we Francji, a potem nawiązanie stałej współpracy. Ponadto prosi o wszelkie informacje nt. odbywającego się w Berlinie Wschodnim festiwalu młodzieży.

Read the full letter » jpg
„Kultura” w polskich kioskach?
1956-11-15, Bohdan Osadczuk

Niestrudzony Redaktor od kolejnych osób próbuje dowiedzieć się, jak będzie z debitem dla „Kultury” w Polsce. W związku z odwilżą były nadzieje, że uda się zorganizować normalną sprzedaż w kraju, ale z listu na list wygląda to coraz mniej prawdopodobnie.

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci