Paris “Kultura” logo 31 October 2020
correspondence
gen. Panfilow

Władysław Anders
Przydział żywności tylko na imienne listy...
1942-07-18, gen. Panfilow

Gen. Anders domagał się w liście z 21 czerwca 1942 r. przydziałów na pełny ustalony skład pułku (44.000), ale gen. Panfilow odpowiada, że wolno przyznawać przydziały tylko według realnych list, w miarę napływu ludzi.

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci