Paris “Kultura” logo 2 December 2020
correspondence
Ignacy Kleszczyński

Jerzy Giedroyc
W pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Rumunii podobne nastroje, zamieszki, ewakuacja... Pytanie o konsulat polski. PoJG 08.01 Kleszczyński
1940-09-01, Ignacy Kleszczyński

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci