Paris “Kultura” logo 2 December 2020
correspondence
Jerzy Giedroyc

Adam Ciołkosz
Odpowiedź na list J. Giedroycia – o skutecznej interwencji wobec Sowietów (przez Turcję), polskie sprawy w Anglii i Ameryce, trudna sprawa. ”Do tego dołącza się pewien brak zainteresowania dla Polski, bo Finlandia jest na pierwszym planie, wreszcie względy wyższej dyplomacji zapewne nakazują Anglików i Francuzom dyskrecję co do stosunków w okupacji sowieckiej." PoJG 08.01
1940-03-12, Adam Ciołkosz

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci