Paris “Kultura” logo 29 November 2020
correspondence
Jerzy Giedroyc

Józef Gawlina
Arcybiskup J. Gawlina reaguje na artykuł J. Hoffmana na temat akcji rewindykacyjnej ("Kultura" 7/1961).
1961-07-13, Józef Gawlina

 syg. ULB 01.01

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci