Paris “Kultura” logo 3 December 2020
correspondence
Jerzy Giedroyc

N N
O ubekach, agentach i chęci współpracy z komunistami...
1955-11-17, Jerzy Giedroyc

Redaktor narzeka na atmosferę podejrzeń i deklaruje, że by osiągnąc swe cele może (pod pewnymi warunkami) współpracować nawet z komunistami. Zachowała się tylko jedna strona listu do nieznanego nadawcy.

Read the full letter » jpg
Krytyka prozy nieznanego autora...
1955-12-21, Jerzy Giedroyc

„Nie chcę owijąc w bawełnę... szczerze powiem «Zielony reportaż» mi się nie podoba”.

Read the full letter » jpg
Redaktor organizuje petycję po wydarzeniach w Poznaniu.
1956-07-02, Jerzy Giedroyc

Podpisy złożyli już wybitni intelektualiści, a Czapski będzie prosił o przyłączenie się do akcji Koestlera.

Read the full letter » jpg
Redaktor proponuje oryginalną akcję podczas wizyty Chruszczowa w Londynie – wysyłanie kartek na Downing Street.
1960-01-01, Jerzy Giedroyc

Do kogo pisze? Kogo z Londyńczyków namawia do tej akcji?

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci