Paris “Kultura” logo 5 December 2020
correspondence
Jerzy Stempowski

Józef Czapski
„Na nieludzkiej ziemi"
1949-03-19, Jerzy Stempowski

Jerzy Stempowski gratuluje Czapskiemu publikacji książki, która niezwykle mu się podoba. Pisze: „W Twojej książce jest coś krystalicznie czystego, co nawet w żywotach świętych nie jest zawsze obecne”.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
Kongres Wolności w Berlinie, uwagi o malarstwie tematycznym...
1950-08-05, Jerzy Stempowski

Stempowski w tym obszernym liście do Józefa Czapskiego porusza wiele tematów. W pierwszej kolejności komentuje przysłane mu materiały z Kongresu Wolności Kultury w Berlinie, wybierając z nich te jego zdaniem godne druku. Dzieli się z Czapskim także uwagami o malarstwie „tematycznym” i „czystym”, a potem opisuje problemy z uzyskaniem francuskiej wizy w Szwajcarii.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »