Paris “Kultura” logo 5 December 2020
correspondence
Leopold Unger

Jerzy Giedroyc
Narodziny Brukselczyka
1970-02-05, Leopold Unger

Leopold Unger przesyła Redaktorowi odbitkę swojej recenzji z książki Bieńkowskiego „Motory i hamulce socjalizmu”. Jednocześnie nawiązuje do propozycji Giedroycia, aby rozpoczął publikować w „Kulturze”, proponuje dla siebie pseudonim „Brukselczyk”. Jego teksty polityczne ukazywały się regularnie przez całe lata 70. i część 80.

Read the full letter » jpg
Pierwsze zadania Brukselczyka
1970-02-12, Jerzy Giedroyc

Giedroyc z opóźnieniem odpowiada na listy Ungera, w którym tamten proponuje nawiązanie współpracy. Jest zainteresowany i prosi o podesłanie materiałów do numeru kwietniowego. Redaktor proponuje też spotkanie w Paryżu.

Read the full letter » jpg
Sprawa Tamary Tworkowskiej
1970-02-23, Jerzy Giedroyc

Giedroyc zwraca się do Ungera o pomoc w zorganizowaniu zbiórki na rzecz Tamary Tworkowskiej, córki jednej z oskarżonych w procesie taterników. Dziewczynka przebywała pod opieką prof. Kalinowskiego w Paryżu, kiedy jej matka przebywała w areszcie w Warszawie. Zdaniem Redaktora taka zbiórka mogła przyczynić się do skrócenia wyroku Tworkowskiej, a także działać źle na propagandę Warszawy. Jednocześnie Giedroyc przypomina Ungerowi o konieczności przysłania artykułu do dziesiątego następnego miesiąca.

Read the full letter » jpg
Sprawa Tamary Tworkowskiej
1970-02-27, Leopold Unger

Unger bardzo zaangażował się w zaproponowane przez Redaktora działania na rzecz Tamary Tworkowskiej, córki jednej ze skazanych w procesie taterników. Pisze o swoich próbach (udanych i nieudanych) zainteresowania tą sprawą opinii publicznej. Jednocześnie przesyła Giedroyciowi propozycje tematów do pierwszego artykułu dla „Kultury”.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
Tematy dla Brukselczyka
1970-03-02, Jerzy Giedroyc

Redaktor odpisuje Ungerowi, które z podanych przez niego tematów artykułów wydają mu się najciekawsze i określa pożądaną długość tekstu („mniej więcej 8 str. maszynopisu”). Dziękuje też za zaangażowanie w sprawie Tworkowskiej.

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci