Paris “Kultura” logo 3 December 2020
correspondence
Wacław Alfred Zbyszewski

Jerzy Giedroyc
List pisany z Londynu, uwagi o rządzie w Sikorskiego i wieści o znajomych. PoJG 08.01 Zbyszewski W
1939-10-16, Wacław Alfred Zbyszewski

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
Wieści o znajomych w Warszawie, Wilnie i Paryżu. Gratulacje za "Kurier Polski"... PoJG 08.01. Zbyszewski W
1939-11-25, Wacław Alfred Zbyszewski

Kochany Jurku, dziękuję Ci serdecznie za tak miły list z tyloma wiadomościami, oraz za Kurier Polski, którego Ci bardzo gratuluję – na pismo emigracyjne jest doskonały, biedny Kleszczyński bawi się w chłopomana, ale takie już czasy...

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
Wieści o znajomych, sprawa brata Henryka... PoJG 08.01 Zbyszewski W
1940-04-15, Wacław Alfred Zbyszewski

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
O patologicznej nienawiści do Rosji i ogólnie zasadach współpracy na przyszłość
1948-04-08, Jerzy Giedroyc

8 kwietnia [48]

Zbyszewski – Londyn
Kochany Wacku,
Naprawdę z dużą przykrością nie mogę skorzystać z nadesłanego mi artykułu. Przy całym szeregu trafnych uwag i ocen (żałuję tylko że są one już z takim talentem rozwijane na łamach „Lwowa i Wilna” przez Mackiewicza) dajesz paradoksy, których naprawdę nie jestem w stanie drukować nawet z zastrzeżeniem, że są to tylko poglądy autora. Zgadzam się z Tobą jeśli idzie o nierealność koncepcji międzymorza w ujęciu naszych urzędasów, ale nawet patologiczna nienawiść do Rosji nie może usprawiedliwić tezy, że Rosję należy traktować tylko jako teren dla koncesji nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale nawet i dla nas. Można kwestionować czy świadomość narodowa poszczególnych narodów Związku Sowieckiego jeszcze istnieje, ale w każdym razie nie można negować powstania narodu sowieckiego, który dzisiaj obejmuje znacznie większy teren niż Wielkorosja i który po przegranej wojnie na pewno nie zniknie. Dla uniknięcia nieporozumień na przyszłość może się umówimy, że nie będziesz w ogóle poruszał w artykułach do „Kultury”: a) zagadnień sowieckich, b) ukraińskich, c) prawosławia i greko-katolików. Jeżeli do tego dodasz warunek, by artykuły nam przysyłane nie były uprzednio wkładane łopatą do głowy Catowi, to myślę, że nasza współpraca wtedy nie napotka na najmniejsze trudności. Bardzo Cię proszę, byś nie wziął mi tego za złe i byś przełamał swoje lenistwo przysyłając mi możliwie jeszcze w tym miesiącu inny artykuł.
Ściskam Cię serdecznie i przy okazji bardzo dziękuję za życzliwość dla Dudka.
 

Przeczytaj cały list »

"... POD ŻADNYM POZOREM nie drukuj tego artykułu” – chodzi o artykuł o S. Mackiewiczu.


1958-06-22, Wacław Alfred Zbyszewski

K.J. Jak dotąd nie otrzymałem odpowiedzi na mój ostatni list do Ciebie sprzed 10 dni w sprawie tego nieszczęsnego artykułu o St. Mackiewiczu. Jaknajkategoryczniej muszę Cię prosić, byś POD ŻADNYM POZOREM nie ogłaszał tego artykułu, choćby z najdalej idącymi poprawkami. W obecnej sytuacji, nie tylko ja bym miał z tego powodu niekończące się trudności, ale co ważniejsze sam Mackiewicz przecież w obecnej koniunkturze bardzo być może, że będzie  musiał ponownie uciekać zagranicę, a w każdym wypadku będzie musiał cicho siedzieć i niczym nie zwracać na siebie uwagi. Koniecznie wstrzymaj ten cały artykuł, i rzuć go do kosza. Szalenie się martwię tym raptownym ”przymrozkiem", jak nazywa obecną sytuację w Polsce Adam Krzyżanowski, który snuje w listach do mnie najsmutniejsze przypuszczenia. Wszystko to szalenie mnie martwi i przygnębia.

Byłem w Bernie, widziałem Stempowskiego. Bardzo postarzał.

Ściskam Cię z falansterem b. serdecznie, jeszcze raz i nie drukuj tego artykułu.

 

Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci