Paris “Kultura” logo 10 July 2020
correspondence
Zofia Hertz

Olga Scherer
Wrażenia z Kongresu Slawistów w Pradze i refleksje o wydarzeniach w Czechosłowacji
1968-08-23, Olga Scherer

Wszystko teraz tak tragicznie nieaktualne... Najbardziej wstrząsający (pozytywny) kontakt był z niektórymi delegatami sowieckimi... Może jednak mimo wszystko Rosjanie są ze wszystkich najbiedniejsi – trochę na zasadzie »Demona« Lermontowa (...) Mówili mi niektórzy Czesi, że żałują, że nie mają czegoś w rodzaju »Kultury« na emigracji (...) Andrzej Vincenz chodził po nocach po ulicach i przysłuchiwał się polemikom studentów z aktywistami.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »