Paris “Kultura” logo 5 December 2020
correspondence
Zygmunt Turkiewicz

Józef Czapski
O kłopotach w pracy twórczej i zarobkowej
1955-03-10, Zygmunt Turkiewicz

Zygmunt Turkiewicz, malarz, pisze do Czapskiego i załącza swój szkic poświęcony aktualnym wydarzeniom artystycznym w Londynie (ukazał się w „Kulturze” w numerze majowym). Pisze jednocześnie o złej sytuacji finansowej, w które się znajduje, a także o problemie ze zmobilizowaniem się do pracy artystycznej.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »
Korespondenci