Paris “Kultura” logo 5 December 2020
correspondence
Zygmunt Hertz

Czesław Miłosz
Korespondencja...
1952-01-01, Zygmunt Hertz

W Bibliotece „Kultury" ukazał się cały tom listów Zygmunta Hertza do Czesława Miłosza.

Read the full letter » jpg
Trudna dola polskich emigrantów
1963-02-06, Czesław Miłosz

„Regułą jest, że kto ma jakieś intelektualne ambicje i urywa się, marnieje." - pisał Czesław Miłosz do Zygmunta Hertza. W liście tym wylicza on trudności, które spotykają polskich emigrantów, pisze o braku litości wobec Polaków i o sposobach znieczulania się.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
Amerykańska przyroda i telewizja
1964-04-01, Czesław Miłosz

Miłosz opisuje Hertzowi najbardziej amerykańską z rozrywek, czyli samochodowe wypady za miasto. „Każdy kraj ma swoje rozrywki, jak jesteś we Francji, przyzwyczajasz się do czerwonego wina, tak i tu do koczowania, czy raczej włączania się w rytm szosy, w rezultacie pędzisz jak chart za elektrycznym zającem, wyrabiając dzienną porcję mil, zatrzymując się wieczorem w hotelach.”

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
"Krótkie synopsis podróży dla twojej przyjemności"
1964-08-27, Czesław Miłosz

Czesław Miłosz wysyła Zygmuntowi Hertzowi opis swojej wakacyjnej wycieczki rozpisany na poszczególne dni. 

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
„Biedny Pucio” i inne afery
1966-01-18, Czesław Miłosz

Miłosz opowiada w liście o rozmaitych polskich aferach – anonimowych artykułach, publikacji wspomnień ambasadora Jugosławii, o wyznaniach Putramenta, a także o swoim codziennym życiu.

Read the full letter » jpg Read the full letter » jpg
RETURN TO THE BEGINNING »