Logo du portail Kultura Paryska 30 octobre 2020
A-Z
Piszą o Zygmuncie Haupcie

List Jerzego Stempowskiego do Zygmunta Haupta
           "Kultura" nr 4/295, 1972 r.
Renata Gorczyńska, Mieszkał ubogi szlachcic na Podolu…
           [wstęp w:]  Haupt Zygmunt, Szpica. Opowiadania, warianty, szkice.Paryż 1989 r.
Józef Czapski o Haupcie
            Maszynopis z poprawkami Józefa Czapskiego i Zofii Hertz,
            syg. TR K 1963/10/18

Aleksander Madyda, Haupt. Monografia. Toruń 2012 r.

RETOUR VERS LE HAUT DE LA PAGE »