Logo du portail Kultura Paryska 23 février 2020
A-Z
Mirosław Supruniuk
Teksty najważniejsze

Emisariusze innej Polski.  Instytut Literacki w Paryżu (1946-1992),  Biblioteka Uniwersytecka, Toruń 1992.

„Kultura": Materiały do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia działalności wydawniczej 1946-1990 (Uzupełnienia),  Wyd. UMK, Toruń 1994.

„Kultura”. Materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu, T. 2: Bibliografia przedruków wydawnictw IL w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach 1977-1990,  Tow. Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Warszawa 1995.

Katalog. 50-lecie działalności wydawniczej Instytutu Literackiego w Paryżu, Paryż 1996  (wspólnie z Markiem Krawczykiem).

Bibliografia. „Kultura” 1988-1996. „Zeszyty Historyczne” 1988-1996. Działalność wydawnicza 1988-1996, Instytut Literacki, Paryż 1997  (współautor: Anna Supruniuk).

„Pomoc Instytutu Literackiego w Paryżu i Jerzego Giedroycia dla intelektualistów zza żelaznej kurtyny”. Wykład wygłoszony w dniu 9 grudnia 2004 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wileńskiego, BUMK, Toruń-Wilno 2004.

Przyjaciele wolności. Kongres Wolności Kultury i Polacy, DiG, Warszawa  2008.

Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem, TPAE, Toruń 2011 – Archiwum Emigracji, t. 38.

Zobaczyć inną Polskę. Pomoc paryskiego Instytutu Literackiego dla Polski w latach 1946-1990. Koncepcje i realizacja, TPAE, Toruń 2011.

Bibliografia. „Kultura” (1997-2000); „Zeszyty Historyczne” (1997-2010); Działalność wydawnicza (1997-2010); „Fragments” (1973-1979),  Association Institute Litteraire „Kultura” et all., Paryż-Warszawa-Toruń 2013 (współautor: Anna Supruniuk).

RETOUR VERS LE HAUT DE LA PAGE »