Logo Kultura Paryska 23 lutego 2018
Dokumenty Henryka Giedroycia Natalia Gorbaniewska Bohdan Osadczuk Zygmunt Hertz
Wspomagaj Kulturę!

Opieka i szerokie udostępnianie archiwów kosztują. Państwa wsparcie i pomoc są konieczne. Tu można wpłacić darowiznę na ten cel. Dziękujemy!

Logo Kultura Paryska Pomóż zachować dorobek Instytutu Literackiego!
cytat za cytatem
... po klęsce 1830 r., najwięksi polscy poeci publikowali swoje najważniejsze dzieła w Paryżu. Podobnie stało się po ostatniej wojnie i to właśnie w „Kulturze” dwaj najwięksi polscy pisarze współcześni – Witold Gombrowicz i Czesław Miłosz – opublikowali swe najcelniejsze utwory.
Konstanty Jeleński