Logo Kultura Paryska 30 marca 2017
Kolekcja sztuki SB filmuje ludzi i dom „Kultury” KULTURA en version française‏ Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza
Wspomagaj Kulturę!

Opieka i szerokie udostępnianie archiwów kosztują. Państwa wsparcie i pomoc są konieczne. Tu można wpłacić darowiznę na ten cel. Dziękujemy!

Logo Kultura Paryska Pomóż zachować dorobek Instytutu Literackiego!
cytat za cytatem
Obiegowa opinia na mój temat głosi, że jestem despotą i że zespół „Kultury” nigdy nie istniał, chyba żeby przyjąć, że składał się zawsze tylko z jednej osoby, tzn. ze mnie. ... A zespół „Kultury” niewątpliwie istniał i istnieje. Składa się on z osób, których opinie cenię i biorę pod uwagę.
Jerzy Giedroyc