Logo Kultura Paryska 25 listopada 2020

Reprint teki redakcyjnej

Każdy numer Kultury miał w archiwum redakcji swą teczkę. Przechowywano w niej oryginały tekstów nadesłanych przez autorów pisma. Redaktor Giedroyc składał je w redakcyjnym archiwum. Jedną z takich tek, numeru 9 z 1969 r., zawierającą m.in. rękopisy Czesława Miłosza i K. A. Jeleńskiego postanowiliśmy z okazji 20. rocznicy zamknięcia Kultury reprodukować.
Reprint ukazał się wspólnym wysiłkiem Instytutu Książki, Instytutu Literackiego w Paryżu i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ze znaczącym wsparciem finansowym Iwony Hofman. Pomysłodawcami wydawnictwa są Rafał Habielski (wraz z Iwoną Hofman jest autorem wprowadzenia) i Andrzej Peciak. Teka ukazała się w trzystu egzemplarzach.