Logo Kultura Paryska 20 października 2020

Rocznica Katyńska
13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili odkrycie masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Przypominamy, że w 2007 r. Sejm RP ustanowił tę datę „Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.
Polecamy lekturę wielu tekstów na temat zbrodni, które pojawiły się na łamach wydawnictw Instytutu Literackiego.
 
Nakładem Instytutu Literackiego:
 
 
Ważniejsze teksty w „Kulturze”:
 
Ryszard Wraga, Zbrodnia, (recenzja)
Kultura 1948, nr 8

Lista katyńska
Kultura 1950, nr 2/28-3/29 

Kazimierz Zamorski, Katyń
Kultura 1951, nr 10/48

Kazimierz Skarżyński, Katyń i Polski Czerwony Krzyż
Kultura 1955, nr 5/91

Józef Czapski, Katyń i odwilż (o dwóch linijkach Grahama Greena)
Kultura 1956, nr 4/102

Rejestracja Rodzin Ofiar Katyńskich
 
Józef Czapski, Znów Katyń (wstęp do II. wydania „Na Nieludzkiej Ziemi”)
 
Stanisław Gostowski, Week-end
 
Kazimierz Zamorski, O Katyniu poprealistycznie
 
Józef Czapski, Pod pierwszym wrażeniem – recenzja z książki „Le massacre de Katyń”
  
Redakcja, Katyń. (Numer ufundowany w 30-rocznicę Katynia)
 
Londyńczyk, Zamek i Katyń
 
Józef Mackiewicz, Literatura contra faktologia (o książce W. Odojewskiego)
 
Tablice i miejsca pamięci (Wydarzenia miesiąca)

Tadeusz Kempa, List do Redakcji
 
Kazimierz Orłoś, Drugie wrota w las
Kultura 1983, nr 4/427 

Tymoteusz Klempski, Usta pełne gliny, głos stłumiony piaskiem
Kultura 1987, nr 9/480
 
Listy:
 
List Józefa Czapskiego
 
 
Poezje:
 
Kazimiera Iłłakowiczówna, O Boże... 
Kultura 1983, nr 4/427

Jerzy Zagórski, Ballada o Koziej Górze