Logo Kultura Paryska 2 czerwca 2020

Forum Ekonomiczne w Krynicy

3 września w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy odbyła się debata "Aktualność myśli Jerzego Giedroycia i paryskiej Kultury. Polska - Ukraina - Zachod". W spotkaniu udział wzięli: Bogumiła Berdychowska, Jan Krzysztof Bielecki, Paweł Kowal, Małgorzata Ptasińska, Wojciech Sikora i Taras Wozniak. Debacie towarzyszyła wystawa fotografii Barbary Czartoryskiej "Widzane w Laficie", pokazywana wcześniej w Krakowie i w muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Debatę zorganizował Instytut Literacki i Fundacja Nasza Kultura.