Logo Kultura Paryska 21 października 2020
AKTUALNOŚCI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Prace w Archiwum
Projekt inwentaryzujący i porządkujący archiwa i Bibliotekę Instytutu Literackiego jest realizowany przez trzydziestoosobowy zespół rękopiśmienników-bibliotekarzy i archiwistów z Biblioteki Narodowej i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Działania rozpoczęły się w 2009 r. a ich zakończenie zaplanowano na koniec 2014 r. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wiosną 2012 r. całe archiwum przeniesiono do wyremontowanej oficyny (zwanej także „stajenkami” lub pawilonem). Dziś jest to archiwum z prawdziwego zdarzenia, gwarantujące zbiorom pełnię bezpieczeństwa. Archiwalia zajmują 165 metrów bieżących. Przed przeniesieniem do nowego magazynu wszystkie papiery zostały poddane dezynfekcji. Rękopisy, po uporządkowaniu i opisaniu w bazie, są przepakowywane w specjalne ochronne teczki konserwatorskie i oznaczane sygnaturami.
W pierwszym etapie, zaplanowanym na lata 2009-2015, prace polegają na rejestracji w bazie danych opisów inwentarzowych wszystkich materiałów archiwalnych jednocześnie z formowaniem jednostek, przepakowaniem ich w obwoluty i teczki konserwatorskie oraz nadaniem im numeracji inwentarzowej. Utworzona w wyniku prac baza danych Inwentarz archiwum ILK zostanie udostępniona na portalu.