Logo Kultura Paryska 25 listopada 2020

WSPARLI NAS...

 

ROK 2020

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kulura i Fundacja Kultury Paryskiej zrealizowały w tym roku następujące projekty współfinansowane z Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 


           

1). Opracowanie, popularyzacja i zabezpieczenie zbiorów Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Elboration, popularisation et protecion des collections de l’Institut Littéraire « Kultura » à Maisons-Laffitte subventionné par les fonds du Ministre de la Culture et du Patriomoine naitonal de la République de Polgone.

                                                                    

               

2). Budowa portalu „Kultury” Paryskiej.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych .
 

                                                                    

          


3). Dwujęzyczny (polsko-francuski) album fotograficzny pt. To tylko zabawa. Henryk Giedroyć, Fotografie z Maisons-Laffitte i okolic wraz z publikacją internetową. 
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm jutra”
 

ROK 2019

W czerwcu 2019 r. dzięki hojności Darczyńców wydrukowaliśmy broszurkę poświęconą obrazowi Józefa Czapskiego "Portret kobiety pod lampą". Broszura ukazała się w dwu wersjach: angielsko-polskiej i francusko-polskiej i jest rozdawana zwiedzającym dom Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Bardzo dziękujemy za wsparcie: Katarzynie i Jackowi Czechom, Marii i Tomaszowi Langierom, Tomaszowi Schoenowi, Joannie i Zbigniewowi Szewczykom oraz Julii Juryś i Grzegorzowi Turnauowi za tłumaczenia.
Broszurę można pobrać:
wersja angielsko-polska
wersja francusko-polska

***

W roku 2019 dzięki wsparciu Kancelarii Senatu zrealizowany został projekt pn.: Ochrona, udostępnianie i popularyzacja Archiwów Instytutu Literackiego Kultura w ramach którego, do liczącej blisko 50.000 książek i czasopism Biblioteki Instytutu Literackiego, zakupiony został osuszacz powietrza.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

***

POWRÓT DO POCZĄTKU »