Logo Kultura Paryska 10 sierpnia 2020

Czasopisma w archiwum - spisy do pobrania

Na pięterku w Archiwum powoli rośnie kolekcja czasopism. Są to zarówno pisma emigracyjne, jak i wydawnictwa drugiego obiegu.  Zbiory uporządkowano i skatalogowano dzięki wolontariuszom. Jedni przekazali pieniądze na odkażenie pism, inni poświęcają swój czas na porządkowanie i robienie spisów. Częściowo projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU. Wszystkim bardzo dziękujemy! – szczególnie Jackowi Sygnarskiemu, który w ramach swoich wakacji porządkuje wydawnictwa II obiegu!
Spis czasopism – na razie do pobrania i do odczytu tylko w formie tabelki Excel – to wstępny inwentarz ponad 500 tytułów zgromadzonych przez Jerzego Giedroycia. Wymienione w tabelce gazety - polskie i obcojęzyczne, głównie emigracyjne - zostały poddane zabiegom zabezpieczającym, umieszczone na piętrze AILK i posegregowane alfabetycznie.

Podobnie porządkowany jest zbiór wydawnictw II obiegu – jeden z większych na Zachodzie, według wstępnej oceny.

  • Spis czasopism podziemnych
  • Spis czasopism zagranicznych

Prowizorka wynika z oczekiwania na dokończenie higienizowania reszty zbioru, znajdującego się w innych pomieszczeniach Instytutu. Gdy to się stanie, będziemy mogli dokończyć porządkowanie, stworzyć katalog i udostępnić pełny zbiór kolekcji Redaktora. Oczywiście chętni mogą już korzystać z części opisanej w spisie. Na sfinansowanie dalszych prac szukamy funduszy. Apelujemy o datki! Dziękujemy!