Logo Kultura Paryska 3 lipca 2020

Stypendium im. Leopolda Ungera

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Stypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program skierowany do młodych dziennikarzy, który powstał z inicjatywy Rodziny Patrona i został ustanowiony przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Wyróżnienia przyznawane są adeptom dziennikarstwa do 35 roku życia, którzy wykażą się osiągnięciami dziennikarskimi m.in. w mediach studenckich, lokalnych, internetowych.

Laureaci wyróżniani są następującymi nagrodami: 5 tys. złotych na realizację tematu publicystycznego oraz pobytami stażowymi w trzech redakcjach: w belgijskim „Le Soir” (dwutygodniowy), w „Gazecie Wyborczej” (miesięczny) oraz w tygodniku „Polityka” (miesięczny) i stażem dla 2-3 pracowników obsługi prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Wśród członków Kapituły stypendium znajdują się: Rodzina Patrona, Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Stefan Bratkowski, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jerzy Kuczkiewicz, Jarosław Kurski, Jerzy Pomianowski, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Wojciech Sikora, Marian Turski.
Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://umcs.pl/pl/stypendium-im-leopolda-ungera,1753.htm
POWRÓT DO POCZĄTKU »