Logo Kultura Paryska 26 maja 2020


Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta

Nadbitka z „Kultury” 3/245 z 1968 roku.

POWRÓT DO POCZĄTKU »