Logo Kultura Paryska 30 maja 2020


Wydarzenia marcowe 1968

Pierwszy zbiór dokumentów studenckich z marca 1968, poprzedzony obszerną przedmową prof. Zygmunta Baumana.

POWRÓT DO POCZĄTKU »