Logo Kultura Paryska 5 lipca 2020

Marek Nowakowski
Notatki z codzienności. (Grudzień 1982 – lipiec 1983).

Na publikację składa się zbiór opowiadań o życiu w Polsce po zniesieniu stanu wojennego i związanych z nim konsekwencji.

POWRÓT DO POCZĄTKU »