Logo Kultura Paryska 6 lipca 2020

Ryszard Bugajski
Przesłuchanie. Scenariusz filmowy

Opis metod i tortur stosowanych przy przesłuchaniach w czasach stalinowskich w Polsce ujęte w formie fabularyzowanej.

POWRÓT DO POCZĄTKU »