Logo Kultura Paryska 30 października 2020
 • Kultura – Roma, giugno 1947 – Il socialismo cristiano di Tymon Terlecki

  26.08.1947
  Włoskie tłumaczenie studium historycznego Tymona Terleckiego „O socjalizmie chrześcijańskim”, zamieszczonego w pierwszym numerze „Kultury”, wydanym w Rzymie w roku 1947.
 • Obuch nagiej siły czyli nie takie to straszne jak się wydaje

  Biuletyn
  09.1947
  Ocena (w bliżej nieokreślonym „Biuletynie”) pierwszego numeru kwartalnika „Kultura”, redagowanego w Rzymie przez Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • Nowe książki

  Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza
  11.09.1947
  ( Wielka Brytania )
  Krótkie notki, dotyczące książek wydanych nakładem Instytutu Literackiego w Rzymie i Światpolu (Światowy Związek Polaków z Zagranicy) w Londynie.
 • Ponary

  Tygodnik Powszechny
  12.10.1947
  ( Polska )
  Omówienie opowiadania „Ponary – Baza”, zamieszczonego w zbiorze opowiadań p. t. „W oczach pisarzy”, Rzym 1947 Instytut Literacki. Treścią opowiadania, podpisanego w zbiorze J. M. (Józef Mackiewicz), jest sprawa masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej pod Wilnem w latach 1941-1944.
 • Antologia „W oczach pisarzy”

  Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza
  18.11.1947
  ( Wielka Brytania )
  Polemika z zamieszczonym na łamach tygodnika „Lwów i Wilno” nr 47, tekstem podpisanym J. M. [Józef Mackiewicz], oskarżającym Herlinga-Grudzińskiego m. in. o przemycanie, w antologii „W oczach pisarzy”, tendencji prosowieckich.
POWRÓT DO POCZĄTKU »