Logo Kultura Paryska 8 lipca 2020
 • Nie wolno myśleć

  Związkowiec, nr 50
  --.11.1949
  ( Kanada )
  Obrona niezależności myślenia, w związku z krytyką Melchiora Wańkowicza, zamieszczoną w „Kronice Tygodniowej” (03.02.1949)
 • Józef Czapski w Kanadzie

  Związkowiec, nr 50
  --.12.1949
  ( Kanada )
  Informacje dotyczące biografii i twórczości Józefa Czapskiego
 • Polacy w U.S.A w 1833 r.

  Dziennik dla Wszystkich
  12.12.1949
  ( USA )
  Przedruk z „Kultury” artykułu dotyczącego emigracji polskiej w Stanach Zjednoczonych, po powstaniu listopadowym.
 • Mój Notatnik

  Dziennik dla Wszystkich
  12.12.1949
  ( USA )
  Autor felietonu przekonuje, ze najlepszym prezentem gwiazdkowym jest roczna prenumerata „Kultury”.
 • Trzy księgi zażaleń

  Ostatnie Wiadomości, nr 141
  14.12.1949
  ( Niemcy )
  Omówienie dwóch pozycji: Zygmunt Nowakowski. „Z księgi zażaleń pielgrzymstwa polskiego”, Bruksela 1949 i Melchior Wańkowicz, „Klub trzeciego miejsca”, Paryż 1949.
POWRÓT DO POCZĄTKU »