Logo Kultura Paryska 29 września 2020
 • Wyznania dobrego poganina

  Głos Polski, nr 32
  1951
  ( Argentyna )
  Omówienie artykułu Czesława Miłosza p. t. „Nie”, opublikowanego na łamach „Kultury”, który stał się przedmiotem wielu artykułów polemicznych. Miłosz przedstawił w nim sytuację ludzi pióra w kraju, ich pozycję w nowym ustroju i zadania nałożone na nich przez partię.
 • Ilu było ludzi w Warszawie w chwili wybuchu powstania!

  Narodowiec, nr 62
  14.03.1951
  ( Francja )
  Polemika z listem czytelnika, dotyczącym liczby ludności w przedwojennej Warszawie.
 • Wiersze … Rydza Śmigłego

  Rzeczpospolita
  1951
  ( Polska )
  Notatka krytykująca „Kulturę” za publikację „arcyśmiesznych pamiętników” Sławoja-Składkowskiego i wierszy Rydza-Śmigłego.
 • Kultura, quand tu nous tiens!

  Humanité
  1951
  ( Francja )
  Krytyczny komentarz odnoszący się do oceny Kościoła francuskiego, dokonanej przez Innocentego Marię Bocheńskiego w artykule „Encyklika «Humani generis»”, opublikowanym na łamach „Kultury” nr 11 (37), który podsumowany został opinią o Kościele francuskim młodego polskiego księdza wracającego z Francji do kraju: „szukałem duchowej siły, znalazłem rozkład”.
 • Kronika kulturalna

  Życie, nr 46 (177)
  1951
  ( Wielka Brytania )
  Informacja o wydaniu nowego zeszytu „Kultury” nr 19 (36).
POWRÓT DO POCZĄTKU »