Logo Kultura Paryska 27 maja 2020
 • I[nformacja] P[rasowa] nr 245 0-4

  1951 [1950]
  Na temat rozłamu w rządzie londyńskim zabiera głos Juliusz Mieroszewski w „Kulturze” i P. A. Ciołkosz w liście do redakcji „Polaka” nr 110.
 • I[nformacja] P[rasowa] nr 245 0-2

  1951
  Krótka notka na temat konfiskaty „Kultury” w Szwajcarii.
 • Rozważania na czasie

  Obszerne fragmenty zaczerpnięte z „Kultury, nr 2-3 (40-41), dotyczące aktualnej sytuacji politycznej na świecie i obowiązków emigracji, zachęcające do aktywnej walki z komunizmem.
 • Samochwalcy

  Przegląd pracy emigracyjnej, z którego wynika, że autoreklama jest najpoważniejszym zajęciem pisarzy polskich na emigracji.
 • Dezinformacja

  Wiadomości Polskie (Sztokholm)
  1951
  ( Szwecja )
  Omówienie artykułu Wiktora Sukiennickiego „Z ziemi nieludzkiej – relacje obcych i swoich”, opublikowanego w „Kulturze” nr 11 (37), traktującego o książkach dotyczących Rosji Sowieckiej, zawierających często bałamutne treści.
POWRÓT DO POCZĄTKU »