Logo Kultura Paryska 11 sierpnia 2020
 • Юзеф Лободовський

  Українське слово, ч. 673
  ( Francja )
  Recenzja tomiku wierszy Józefa Łobodowskiego „Złota Hramota”, wydanego w roku 1954 nakładem Instytutu Literackiego jako tom 8 „Biblioteki Kultury”
 • Край і еміґрація у світлі польської преси

  Віпьна Україна, 3
  1954
  ( Niemcy )
  Obszerne omówienie relacji między krajem i emigracją w kontekście tzw. sprawy Bergu oraz konfliktu między ugrupowaniami politycznymi polskiego uchodźstwa wywołanego ujawnieniem współpracy emigracyjnych polityków z wywiadem amerykańskim.
 • Stefan Korbonski – „W imieniu Rzeczypospolitej”

  Santarvè nr 10
  Omówienie książki Stefana Korbońskiego „W Imieniu Rzeczypospolitej”, Paryż 1954 Instytut Literacki
 • Kulturní život polské emigrace

  Sklizeň. Nezávislá kulturní revue nr 2 (14) Hamburg
  --.02.1954
  ( Niemcy )
  Opis życia kulturalnego powojennej emigracji Polskiej (prasa, wydawnictwa, literatura emigracyjna).
 • Передмова

  Орест Купранесь ЧСВВ, Топономастика Ґванінуса 3 1611 Р., Вінніпеґ 1954 УкраЇнська Вільна Академія Наук у Канаді
  1954
  ( Kanada )
  W przedmowie do „Toponomastyki Gvanninusa z 1611 r.” , rozważania dotyczące pochodzenia nazwy „Ukraina” oraz odniesienie do opublikowanego w „Kulturze” nr 3 (77) artykułu Andrzeja Vincenza „Onomastyka i nacjonalizm”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »