Logo Kultura Paryska 25 listopada 2020
 • Jeszcze raz o integralnej demokracji

  Gazeta Białostocka, nr 3
  4-5.01.1958
  ( Polska )
  Krajowa krytyka oceny wydarzeń w Polsce, dokonanej na łanach „Kultury” nr 12 (122) przez Zbigniewa Jordana w artykule „Odwrót od Października”.
 • O Gombrowiczu

  Trybuna Robotnicza, nr 3
  4-5-6.01.1958
  ( Polska )
  Krótka notka o Witoldzie Gombrowiczu i postulat udostępnienia jego „Dzienników” czytelnikom w kraju.
 • „Nowa klasa wyzyskiwaczy”

  Narodowiec, nr 7
  09.01.1958
  ( Francja )
  Omówienie wydanej w Paryżu w roku 1957, nakładem Instytutu Literackiego, pracy Milovana Dżilasa, „Nowa klasa wyzyskiwaczy”.
 • Kultura

  Głos Polski (Buenos Aires), nr 2 (2598)
  10.01.1958
  ( Argentyna )
  Dłuższy cytat z artykułu Henryka Speedby-Szpidbauma „Wiek XX i twoje serce”, opublikowanego w „Kulturze” nr 11 (121)
 • O prawdzie wewnętrznej w dziele pisarza

  Dodatek Tygodniowy Ostatnich Wiadomości, nr 2 (468)
  12.01.1958
  ( Niemcy )
  Recenzja „Szkiców piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego wydanych nakładem Instytutu Literackiego w roku 1957.
POWRÓT DO POCZĄTKU »