Logo Kultura Paryska 25 listopada 2020
 • Kontra

  Żołnierz Polski (Warszawa), nr 3
  16-22.01.1958
  ( Polska )
  Krytyczna ocena osoby Józefa Mackiewicza i jego powieści „Kontra”, opowiadającej o Kozakach dońskich walczących w II wojnie światowej po stronie Niemców. Także krytyka Instytutu Literackiego, za wydanie tej pozycji „będącej pochwałą kolaborantów”.
 • Kultura

  Głos Polski (Buenos Aires), nr 3-4 (2599-2600)
  17.01.1958
  ( Argentyna )
  Dłuższy cytat ze wspomnień Leona Kozłowskiego „Więzienia sowieckie”, opublikowanych w kolejnych numerach „Kultury” 10 (120), 11 (121), 12 (122).
 • Związek pisarzy przekreśla antykrajową uchwałę z 1956 roku.

  Odgłosy, nr 28
  17.01.1958
  ( Wielka Brytania )
  Walne zebranie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie odrzuca uchwałę podjętą na zjeździe Związku w Londynie, 20-21 października 1956 r,, zakazującą pisarzom emigracyjnym publikowania swoich utworów w krajowych wydawnictwach.
 • „Dwudziestolecie”

  Tygodnik Zachodni (Poznań), nr 3
  18.01.1958
  ( Polska )
  Krajowa ocena emigracyjnej historiografii dotyczącej dwudziestolecia międzywojennego
 • Praca i jej gorycze

  Orzeł Biały, nr 3 (811)
  18.01.1958
  ( Wielka Brytania )
  Recenzja broszury Daniela Bella „Praca i jej gorycze”, wydanej nakładem Instytutu Literackiego w roku 1957 w przekładzie Czesława Miłosza.
POWRÓT DO POCZĄTKU »