Logo Kultura Paryska 29 lutego 2020
 • Niesamowite opowiadanie

  Związkowiec
  1960
  ( USA )
  Krótkie omówienie opowiadania Leo Lipskiego „Piotruś”, wydanego przez Instytut Literacki w roku 1960.
 • З поеми Харків

  1960
  Fragment poematu Leonida Czernowa „Charków” i wiersza Wasyla Czumaka (bez tytułu).
 • Pogadanka o noweli Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt. „Wieża”

  Radio Wolna Europa
  ( Niemcy )
  Tekst radiowego felietonu recenzującego opowiadanie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ogłoszone na łamach „Kultury” nr 7-8 (129-130).
 • Ziemie Wschodnie w Pojęciu „Kultury”

  Ameryka - Echo
  ( USA )
  Autor komentuje „niebywale szkodliwą robotę”, czyli rosyjski numeru „Kultury” (maj 1960). Głównie artykuł Juliusza Mieroszewskiego. któremu m. in. zarzuca, że „jednym pociągnięciem pióra rozprawił się z odwiecznym problemem naszych Ziem Wschodnich i zaborczych najazdów Rosji”.
 • Globov, Marina and Seryoz

  New York Times
  ( USA )
  Krótkie omówienie treści i ideowej wymowy opowiadania Abrama Tertza „The Trial Begins”(Sąd idzie).
POWRÓT DO POCZĄTKU »