Logo Kultura Paryska 29 lutego 2020
 • Tytuły Polski Do Posiadania Ziemi Zachodnich i Utraconych Ziem Wschodnich, Cz. I

  Dziennik Polski (Detroit)
  12.09.1960
  ( USA )
  Krytyka „liberalnych i kapitulacyjnych poglądów” Juliusza Mieroszewskiego na kwestię Ziem Wschodnich, przedstawionych głównie w artykule „Dwie Algierie” opublikowanym na łamach „Kultury” nr 2 (148).
 • Tytuły Polski Do Posiadania Ziemi Zachodnich i Utraconych Ziem Wschodnich, Cz. II

  Dziennik Polski (Detroit)
  13.09.1960
  ( USA )
  Krytyka „liberalnych i kapitulacyjnych poglądów” Juliusza Mieroszewskiego na kwestię Ziem Wschodnich, przedstawionych głównie w artykule „Dwie Algierie” opublikowanym na łamach „Kultury” nr 2 (148).
 • Tytuły Polski Do Posiadania Ziemi Zachodnich i Utraconych Ziem Wschodnich, Cz. III

  Dziennik Polski (Detroit)
  14.09.1960
  ( USA )
  Krytyka „liberalnych i kapitulacyjnych poglądów” Juliusza Mieroszewskiego na kwestię Ziem Wschodnich, przedstawionych głównie w artykule „Dwie Algierie” opublikowanym na łamach „Kultury” nr 2 (148).
 • Okruchy wspomnień

  Dziennik Polski (Kraków), nr 228
  1960
  ( Polska )
  Wspomnienie przedwojennej Warszawy związane głównie z ówczesnym politycznym zaangażowaniem autora.
 • Subskrypcja

  1960
  ( Australia )
  Zapowiedz wydania w listopadzie 1960 roku przez firmę księgarską „Vistula” w Sydney „pierwszej w języku polskim książki w Australii, czyli bibliofilskiej edycji tomu wierszy, poematów i utworów scenicznych Andrzeja Chciuka pod tytułem „Pamiętnik poetycki”, dodatkowo nota o literackich dokonaniach autora.
POWRÓT DO POCZĄTKU »