Logo Kultura Paryska 29 lutego 2020
 • Ładna mi „Kultura”

  Wiadomości Polskie
  Nieopisany bliżej wycinek, w którym anonimowy autor krytykuje „napaść na męża stanu i wodza”, czyli polemikę Juliusza Mieroszewskiego (październikowy numer „Kultury” z roku 1960) z treścią listu Kazimierza Sosnkowskiego ogłoszonego na łamach „Związkowca” (Toronto), zawierającego uwagi dotyczące ewentualnej trzeciej wojny światowej.
 • Нереальна спрова „Культури”

  Свобода, № 50
  1960
  ( USA )
  Przegląd treści i omówienie wydanego w maju 1960 specjalnego rosyjskiego numeru „Kultury”. 
 • 1960_1_020

  1960
  ( Kanada )
  Nieopisany maszynopis z pochlebną wzmianką o paryskiej „Kulturze”, adresem jej przedstawiciela na prowincję Manitoba (Kanada) oraz wykazem książek wydanych przez Instytut Literacki
 • Literatura policial

  El Grillo de Papel, nr 2
  --.12.1959 - --.01.1960
  ( Argentyna )
  Informacja o konkursie literackim ogłoszonym przez paryską „Kulturę” w związku z piętnastą rocznicą powstania w Polsce służby bezpieczeństwa.
 • Cena wolności? Dyskusja o języku

  Kontynenty - Nowy Merkuriusz, nr 13
  --.01.1960
  ( Wielka Brytania )
  Zapis redakcyjnej dyskusji o twórczości polskiej na emigracji, języku polskim i przyszłości emigracyjnej literatury.
POWRÓT DO POCZĄTKU »