Logo Kultura Paryska 29 września 2020
 • Co Do Nas Dociera?

  ( USA )
  Wycinek nieopisany. Felieton o propagandzie, samodzielnym myśleniu i pożytkach płynących z dobrych lektur.
 • Dramatyczna Walka o Wolność. Skuteczna Interwencja Polskiego Komitetu Imigracyjnego w Niemczech

  ( USA )
  Wycinek nieopisany. Historia starań emigranta z Polski Jana Rojewskiego o azyl polityczny w Niemczech.
 • Sensacyjne aresztowanie pisarza

  Wycinek nieopisany. Notka informuje o aresztowaniu w Polsce pisarza Jerzego Kornackiego i Hanny Rudzińskiej, sekretarki klubu „Krzywe Koło”.
 • Fantaści i rzeczywistość

  Wycinek nieopisany. Przedruk z kwartalnika „Kombatant w Ameryce” wydawanego przez Zarząd Główny S.P.K. w Stanach Zjednoczonych. Autor artykułu krytykuje krajową koncepcję stworzenia strefy neutralnej w Europie środkowo - wschodniej, znanej jako plan Rapackiego, a także zbieżne z tym planem projekty „emigracyjnych fantastów”.
 • Kehrt Deutschland in den Osten zurück? Von Julius Mieroszewski. Colloquium Verlag, Berlin. 112 s.

  1961
  ( Niemcy )
  Krótka notka prezentująca wydany w języku niemieckim zbiór szkiców Juliusza Mieroszewskiego dotyczących stosunków polsko - niemieckich.
POWRÓT DO POCZĄTKU »