Logo Kultura Paryska 13 sierpnia 2020
 • Dola „wściekłych”

  Odra (Wrocław), nr 2
  15.01.1961
  ( Polska )
  "Krajowy artykuł omawia działalność emigracyjnej grupy literackiej, działającej w Londynie w latach 1959–1964 wokół pisma ""Kontynenty - Nowy Merkuriusz""."
 • Fakty, opinie i komentarze

  Tygodnik Katolicki, nr 12
  21.01.1961
  ( Australia )
  Luźne notatki komentują apel do czytelników ogłoszony w listopadowym numerze „Kultury” (1960), artykuł Bohdana Osadczuka o wystąpieniu Nikity Chruszczowa na sesji ONZ w Nowym Jorku, problemy polskiej emigracji w Australii i apel Jana Kowalika o bibliograficzne rejestrowanie tytułów polskiej prasy emigracyjnej
 • Dwanaście lat

  Tygodnik Katolicki, nr 12
  21.01.1961
  ( Australia )
  Fragment powieści „Ameryko Ameryko” wydanej przez Instytut Literacki w roku 1961.
 • Jeszcze jeden rozdział smutnego bilansu 1960 r. Prasa emigracyjna

  Oblicze Tygodnia, nr 113
  21.01.1961
  ( Wielka Brytania )
  Przegląd polskiej prasy emigracyjnej.
 • Niebieskie kartki

  Świat (Warszawa), nr 4
  22.01.1961
  ( Polska )
  Tematem felietonu„Ocalały z Warszawy” - film Jana Kulmy do muzyki Arnolda Schönberga. W tekście wzmianka o Jerzym Giedroyciu i „Kulturze”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »