Logo Kultura Paryska 27 maja 2020
 • Polonia w Manchesterze ku czci wielkiego Witosa

  Narodowiec, nr 306
  28.12.1963
  ( Francja )
  Sprawozdanie z uroczystości w Manchesterze, zorganizowanej staraniem miejscowego koła PSL, w osiemnasta rocznicę śmierci Wincentego Witosa.
 • Władysław Broniewski. Wiersze

  Books Abroad. University of Oklahoma Press
  Winter 1963
  ( USA )
  Odnotowany tomik niedrukowanych w kraju wierszy Władysława Broniewskiego (Paryż 1962 Instytut Literacki).
 • Czesław Miłosz. Człowiek wśród skorpionów

  Books Abroad. University of Oklahoma Press
  Winter 1963
  ( USA )
  Odnotowany esej Czesława Miłosza o Stanisławie Brzozowskim (Paryż 1962 Instytut Literacki).
 • Bernard Singer. Od Witosa do Sławka

  Books Abroad. University of Oklahoma Press
  Winter 1963
  ( USA )
  Odnotowany wybór felietonów parlamentarnych Bernarda Singera z okresu dwudziestolecia międzywojennego ”Od Witosa do Sławka” (Paryż 1962 Instytut Literacki).
 • Zeszyty Historyczne

  Books Abroad. University of Oklahoma Press
  Winter 1963
  ( USA )
  Odnotowany pierwszy numer „Zeszytów Historycznych” (1962).
POWRÓT DO POCZĄTKU »