Logo Kultura Paryska 5 lipca 2020
 • Znaczenie Dekretu

  Jutro Polski
  22.01.1963
  ( Wielka Brytania )
  Przedruk z „Kultury” nr 1-2 (183-184). Fragment artykułu „W rocznicę Styczniową”.
 • Potrzeba propagandy

  Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza
  29.01.1963
  ( Wielka Brytania )
  Autor listu do redakcji przekonuje, że walka o odzyskanie Ziem Wschodnich jest naczelnym zadaniem emigracji.
 • En Pologne, six ans après „Octobre”, nr 292

  L'Est et Ouest
  16-31.01.1963
  ( Francja )
  "Niekompletna notatka (brak zakończenia) omawiająca publikację Instytutu Literackiego „6 lat temu...” (Kulisy Polskiego Października),""Dokumenty"" Zeszyt 11 (Paryż 1962). "
 • Arytmetyka

  Orzeł Biały
  27.01.1963
  ( Wielka Brytania )
  Autor notki zauważa błąd arytmetyczny w „Kronice angielskiej” w październikowym numerze „Kultury” (1962) i radzi Londyńczykowi by w dociekaniach socjologicznych unikał statystyki i cyfr.
 • „Październikowe” Błędy Emigracji. „Pobożne Życzenia” a Artykuł Jedlickiego w „Kulturze”

  Nowy Świat
  22.01.1963
  ( USA )
  Recenzja eseju Witolda Jedlickiego „Chamy i Żydy”, opublikowanego na łamach grudniowej „Kultury” (1962).
POWRÓT DO POCZĄTKU »