Logo Kultura Paryska 28 maja 2020
 • W sześciolecie …

  Wiadomości
  02.02.1963
  ( Wielka Brytania )
  "Omówienie publikacji „6 lat temu...” (Kulisy Polskiego Października),""Dokumenty"" Zeszyt 11 (Paryż 1962 Instytut Literacki). "
 • Wielkie zmiany

  Horyzonty, nr 81
  ( Francja )
  Wycinek obejmuje jedynie przypis do artykułu „Wielkie zmiany”, w którym autor stara się dezawuować wartość informacyjną „intelektualnej sieczki dla pięknoduchów, (...) podszytego intrygą” eseju Witolda Jedlickiego „Chamy i Żydy”, opublikowanego na łamach „Kultury” nr 12 (182).
 • Die polnische Presse un die Bundesrepublik

  Europäische Begegnung
  --.02.1963
  ( Niemcy )
  Niemiecka Republika Federalna w oczach polskiej prasy krajowej i emigracyjnej.
 • „Deutsche Welle” po polsku pragnie rzeczowej polskiej krytyki

  Polak
  30.01.1963
  ( Niemcy )
  Przedruk z „Kultury” nr 12 (182). Fragment „Przeglądu niemieckiego”.
 • Komunizm a Zdrowy Rozsądek

  Dziennik Chicagoski
  06.02.1963
  ( USA )
  Przedruk z „Kultury” nr 1-2 (183-184) fragmentu „Kroniki angielskiej”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »