Logo Kultura Paryska 29 lutego 2020
 • 1966_2_154

  Human Events, 3
  24/12/1966
  ( USA )
  Informacja o zainteresowaniu amerykańskiego Departamentu Stanu wydaną przez Instytut Literacki książką Polska mało znana (1966), napisaną pod pseudonimemGeorge J. Flemming , uznaną za źródłorzetelnych informacji o Polsce lat sześćdziesiątych.
 • Il caso Kuron-Modzelewski in Polonia

  Corrispondenza Socialista
  --/12/1966
  ( Włochy )
  Omówienie zawartości i politycznego kontekstu Listu otwartego do partii Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego.
 • La scintilla

  Corrispondenza Socialista
  --/12/1966
  ( Włochy )
  Uwagi na marginesie Listu otwartego do partii Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego.
 • Miedzy plotka i anegdotą

  Orzeł Biały, nr 29 (1196)
  --/12/1966
  ( Wielka Brytania )
  Omówienie dwóch książek Georgea J. Flemminga Polska mało znana i Czym to się je?, wydanych przez Instytut Literacki w roku 1966.
 • Kultura. Bezpłodność kulturalna totalizmu

  Orzeł Biały, nr 29 (1196)
  --/12/1966
  ( Wielka Brytania )
  Kilka cytatów z Kroniki angielskiej (listopadowy numer Kultury 1966), w której Londyńczyk dokonuje oceny literatury w krajach rządzonych przez komunistów.
POWRÓT DO POCZĄTKU »