Logo Kultura Paryska 19 października 2019
 • O Wyzysku Klasy Robotniczej

  Gwiazda Polarna
  14/01/1967
  ( USA )
  Przedruk z „Kultury” nr 10 (228). Cytat „Kroniki angielskiej”.
 • 90.000 Polonais travaillent en France

  La Vie Française
  13/01/1967
  ( Francja )
  Artykuł prezentujący dane dotyczące populacji Polaków we Francji.
 • „List otwarty do partii”

  Wiadomości Polskie
  15/01/1967
  Omówienie zawartości „Listu otwartego do partii” Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego (Paryż 1966 Instytut Literacki).
 • Poezja i Wspomnienia

  Dziennik Chicagoski
  23/01/1967
  ( USA )
  Przegląd pierwszych trzech numerów kwartalnika poetyckiego wydawanego od roku 1966 w Londynie przez Oficynę Poetów i Malarzy.
 • Wojna i Pokój

  Dziennik Polski
  27/01/1967
  ( USA )
  Przedruk z „Kultury” nr 12 (230).
POWRÓT DO POCZĄTKU »