Logo Kultura Paryska 26 stycznia 2020
 • Blumen für Israel. Neue Schriftstellerprozesse in Osteuropa

  Rheinischer Merkur Nr. 29
  ( Niemcy )
  Informacja o nowych politycznych procesach i represjach wobec pisarzy w Czechosłowacji, Związku Sowieckim i w Polsce oraz o złożeniu kwiatów przed opuszczoną ambasadą Izraela w Warszawie przez seniorów literatury polskiej z Antonim Słonimskim.
 • Deutsche, Russen, Polen – morgen

  Die Politische Meinung, nr 120
  -1967
  ( Niemcy )
  Niemiecki przekład artykułu „Pewne rzeczy nazwane po imieniu” opublikowanego na łamach „Kultury” nr 4 (234).
 • Apie Institut Litteraire ir Kulturos żurnalą

  Metmenys, nr 13
  -1967
  ( USA )
  Emigracyjny magazyn litewski omawia dwudziestoletni dorobek wydawniczy Instytutu Literackiego, orientację polityczną, autorów, stosunek do przedwojennych ziem wschodnich.
 • Ratujmy Prestiż Polonii

  ( USA )
  Przedruk z czerwcowego numeru „Kultury” (1967). Fragmenty artykułu Edwarda Puacza „Polonia w wyborach amerykańskich”.
 • Смерч. Страшные страницы Галины Серебряковой

  Новое Русское Слово
  29/12/1967
  ( USA )
  Poprzedzony notą o autorce fragment autobiograficznej powieści Galiny Sieriebrakowej „Huragan”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »