Logo Kultura Paryska 23 października 2019
 • Polityczna malaria

  Żołnierz Wolności
  06/01/1969
  ( Polska )
  Pełne inwektyw (degeneraci, zdrajcy, judaszowe srebrniki) omówienie artykułu Juliusza Mieroszewskiego „Malaria”, opublikowanego w grudniowym numerze „Kultury” (1968).
 • Środki masowego przekazu w walce z dywersją ideologiczną Zachodu

  Trybuna Ludu
  08/01/1969
  ( Polska )
  Informacja podana za Polską Agencją Prasowa o sympozjum zorganizowanym w Berlinie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i władze NRD na temat „dywersji ideologicznej imperializmu przeciwko krajom socjalistycznym”.
 • Wśród książek

  Tygodnik Polski (Melbourne)
  18/01/1969
  ( Australia )
  Notatka o aktualnych wydawnictwach Instytutu Literackiego.
 • Kryzys pewnej teorii

  Polityka, nr 3
  18/01/1969
  ( Polska )
  Krytyczne omówienie propagowanej na Zachodzie teorii konwergencji, zakładającej ewolucyjne upodabnianie się kapitalizmu i komunizmu, którego wynikiem miał być trzeci, pośredni typ ustroju politycznego.
 • Die Grosse Frustration in Polen

  Die Geistige Welt
  18/01/1969
  ( Niemcy )
  Skrócony przekład artykułu opublikowanego w w grudniowym numerze „Kultury” (1968) pod tytułem „O frustracji i o kuglarzach”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »